lördag 23 januari 2016

Januari bara försvann

Tammikuu tuli ja meni

   Trots att januari bara försvann utan att vi vid Hantverkarboden gjort något stort väsen av oss så har inget stått stilla här. Butiken har varit öppen onsdag-lördag som vanligt och dessutom har vi haft inventering på gång.
  Siitä huolimatta että tammikuu tuli ja meni emmekä ole paljon ilmoitellet, emme ole kuitenkaan levänneet laakereillamme. Puoti on ollut avoinna keskiviikosta lauantaihin kuten tavallisesti ja inventointi on ollut käynnissä.
   På måndag har styrelsen möte kl 18.00 och i februari blir det årsmöte. Då hoppas vi att många medlemmar infinner sig.
  Maanantaina on johtokunnalla kokous klo 18.00 ja helmikuussa on vuosikokous. Toivottavasti paljon jäseniä osallistuu kokoukseen.
    Tid och plats för årsmötet meddelas senare både i tidningen och via e-mail till de som har den adressen.
    Handarbete ger glädje i denna kalla årstid så ha det gott med kreativiteten.
   Vuosikokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin sekä lehdessä ja e-postilla niille joilla on sen osoite.Kädentyöt tuovat iloa tällaisena kylmänä vuodenaikana, siis mukavaa kreatiivista aikaa kaikille!

tisdag 5 januari 2016

Knyppling

Nypläys

Nu är det snart slut på alla sköna lediga helgdagar för denna gång, ännu imorgon får vi njuta av en extra ledig dag, sen tar vardagsrutinerna över igen. Börjar det nya året här på bloggen med att berätta om knyppling.
Nyt on pian kaikki mukavat vapaat pyhät ohi tältä kertaa ja arkirutiinit alkavat. Aloitan vuoden kertomalla nypläyksestä.
 Knyppling är ett gammalt hantverk som härstammar från Italien på 1400- och 1500-talet och används bl.a. till att tillverka spets. Trådarna är lindade på spolar som kallas knyppelpinnar. Själva arbetet görs ovanpå modellen som är fäst på en knyppelrulla eller knyppeldyna  där spetsen, vartefter den blir färdig, rullas ihop. Traditionellt används lingarn i olika tjocklekar och med olika antal ihopspunna trådar.
Nypläys on vanha kädentaito joka alkoi Italiasta 1400 ja 1500 luvulla ja sitä käytetään esim. pisin tekemiseen. Langat kierretään puolalle jat kusutaan nypläyspuolaksi. Itse työ tehdään mallin päälle joka on joko rullanmallisen- tai tyynynmallisen nypläystyynyn päällä. Perinteisesti pitseissä käytettiin eripaksuisia pellavalankoja, jotka sidotaan yhteen mallissa "lyönnillä" johon kuuluu aina 4 puolaa.

När man knypplar använder man hela tiden två par pinnar där två olika förflyttningar av pinnarna är möjlig, "korsning" och "vridning". Dessa kan sedan kombineras till "enkelslag", "vävslag" och "dubbelslag". De olika slagen kan kombineras för att bilda mönster. Man använder också nålar för att forma spetsen. När man knypplar utgår man vanligtvis från ett mönster, en ritad bild över trådarnas rörelse genom spetsen med markeringar för nålhål. Men man kan också knyppla fritt, kanske med en ritad skiss som underlag eller utan något underlag alls. (Framsidan på den lilla svarta väskan är knypplad).
Nyplättäessä käytetään aina kahta puolaa molemmissa käsissä jolloin tehdään kaksi eri ristisiirtoa. Näitä voidaan yhdistää eri tavoin. Näitä eri lyöntejä voidaan käyttää kuvioiden muodostamisessa. Neuloja käytetään kuvion muodostamisessa mallin päällä. Nyplätä voi myös vapaasti esim piirretyn mallin päällä tai ilman alustaa myös. (Etupuoli mustassa laukussa on nyplätty.)

Som tidigare nämndes används knypplingen ofta för att tillverka spetsar, men man kan även knyppla annat. T.ex. tavlor, smycken, väskor eller något helt annat...

Armband
                                                                           Käsirenkaita
Här sitter Birgitta Strömbäck och knypplar under en arbetsdemonstration vi hade vid Hantverkarboden en vacker sommardag. Lägg märke till hennes hatt, även den är knypplad! Det är Birgitta som knypplat alstren som finns med på bilderna i detta inlägg.
Tässä Birgitta Strömbäck nyplää Käsityöpuodin työnäyttelyssä kesällä.Huomioi hänen lakkinsa joka myös on nyplätty! Kuvien työt ovat Birgitan käsialaa.