tisdag 30 september 2014

Säv - Kaisla

Säven är en mångårig starrväxt. Sjösävens strå (som växer vid Kronoby åmynning) kan bli ända upp till tre meter långt. Tillverkningen av sävföremål en gammal näringsgren i Kronoby.
 
Kaisla on sarakasveihin kuuluva monivuotinen kosteikkokasvi. Järvikaislan varsi voi tulla jopa kolmen metrin pituiseksi. Kaislaesineiden valmistus on vanha elinkeino Kruunupyyssä.
 
 Produkter som görs av säv är bl.a. askar i olika storlekar, korgar och bordstabletter, mattor, lössulor och väskor.

Tämän päivän päätuotteita ovat erikokoiset rasiat, korit ja aluset, mutta edelleen tehdään myös pohjallisia ja laukkuja.

Form för tillverkning av väskor.

 Det är av avgörande betydelse om man vill få bra sävprodukter att man lyckas med sävens skörd och i synnerhet dess torkning. Om man skördar säven när den blommar får man ett strå som bäst lämpar sig för tillverkning av föremål, i slutet av juni eller början av juli, beroende av sävens växttakt och väderleksförhållanden. Man  skördar säv genom att skära den eller dra upp den förhand så nära roten som möjligt (med lie eller en skära med förlängt skaft). Säven får ligga en till två veckor i stora högar på stranden, under den tiden måste säven svängas dagligen. Under hela torkningsprocessen är risken för mögelbildning stor. Torkningen bör ske långsamt i halvskugga, inte i solsken.

Kaislan korjuun ja varsinkin kuivatuksen onnistuminen on erittäin oleellinen asia hyvien tuotteiden aikaansaamiseksi. Kaislat tulisi kerätä niiden kukkiessa, jolloin korresta pystyy kaikkein parhaiten punomaan esineitä, (kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa). Kaislaa voidaan korjata joko nyhtämällä tai leikkaamalla mahdollisimman läheltä kasvin juurta. Tähän käytetään joko viikatetta tai puisella jatkovarrella varustettua sirppiä. Rannalla kaislojen annetaan olla maassa isossa kasassa sitkistymässä yhdestä kahteen viikkoa, jona aikana korsia tulisi käännellä päivittäin. Homeutusvaara on erittäin suuri koko kuivatusprosessin aikana. Kuivatuksen pitäisi taphtua hitaasti puolivarjossa, ei auringonpaisteessa.
 
Det finns flera olika tillverkningsmetoder: flätning, vävning, trädning och spiralteknik.
 Före arbetet inleds, helst redan föregående dag, fuktas säven.
 
Valmistustavat voivat olla: palmikoiminen, kutominen, punominen ja spiraalitekniikka.
Ennen työn aloittamista, mieluiten jo edellisenä päivänä, kaislat on kosteuttava.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar